alxthym

01 ring
MYTK
02 aether
MYTK
03 igrim
MYTK
04 luna
MYTK
05 underlit
MYTK
06 enbreath
MYTK
07 shijima
MYTK
08 recurr
MYTK
09 alxthym
MYTK
Price: 1375YEN
Model Number:
pa-008
Release Date:
2017/11/20
Illustrator:
MYTK
Designer:
TAKRIDER
Mastering:
MYTK
Producer:
percent-Age
ADD TO CART SOLD OUT